Så fungerar ett företagslån med säkerhet

Företagslån med säkerhet är ett ofta utnyttjat finansieringsalternativ för företag som behöver pengar för att växa och utvecklas. I den här artikeln får du reda på vad företagslån med säkerhet är, hur de fungerar och saker som är bra att ha i åtanke om du funderar på att ansöka om ett sådant lån.

Vad är ett företagslån med säkerhet egentligen?

Ett lån med säkerhet är enkelt uttryckt ett lån som tas med någon form av garant för långivaren. Säkerheten ifråga utgörs av någon typ av tillgång såsom en fastighet, fordon eller maskiner och så vidare. Någonting som har ett ekonomiskt värde och som garanterar att långivaren kommer att få tillbaka beloppet som lånades ut från låneförmedlare för bästa företagslån. Om ditt företag av någon anledning inte kan betala tillbaka lånet kan långivaren ta säkerheten för att täcka sina kostnader. Säkerheten kan vara av olika slag och kan variera beroende på långivaren. Vissa långivare kräver att säkerheten ska vara värd lika mycket som lånet medan andra långivare kan acceptera en säkerhet som är mindre värdefull än lånebeloppet.

Hur fungerar ett företagslån med säkerhet?

När du ansöker om ett företagslån med säkerhet kommer långivaren att göra en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet och värdet på tillgången som används som säkerhet. Beroende på din kreditvärdighet och säkerhetens värde kan du få ett lån med lägre ränta och bättre villkor än om du ansöker om ett osäkrat lån. Om din ansökan godkänns kommer du att få ett låneavtal som innehåller information om ränta, återbetalningstider och andra villkor. Du kommer också att behöva lämna in dokumentation om din företagsverksamhet. När du har skrivit under låneavtalet och lämnat in all dokumentation kan du få ut ditt lån. Du kommer sedan att behöva betala tillbaka lånet enligt de villkor som anges i låneavtalet.

För- och nackdelar med företagslån med säkerhet

Företagslån med säkerhet har många fördelar jämfört med lån utan säkerhet. Den här typen av lån ger överlag betydligt lägre räntor och bättre lånevillkor. Att det är så beror förstås på att långivarens risk är betydligt mindre jämfört med lån som ges utan säkerhet. Den här lånetypen kan också vara särskilt fördelaktig för företag som inte har så bra kreditvärdighet eftersom säkerheten kompenserar för en högre riskprofil. En nackdel med ett lån som detta är att om lånet inte kan betalas tillbaka så kan tillgången som används som säkerhet komma att gå till spillo. Beroende på vad som använts som säkerhet kan detta innebära en stor förlust.

Vad ska du tänka på innan du ansöker om ett företagslån med säkerhet?

Innan du ansöker om ett företagslån med säkerhet är det viktigt att du tänker igenom vilken säkerhet du kan erbjuda och vad den är värd. Du bör också fundera på om du verkligen behöver ett företagslån med säkerhet eller om ett osäkrat lån kan fungera lika bra för dina behov. Som för alla andra typer av lån är det också viktigt att du undersöker och jämför mellan många olika långivare för att hitta det bästa lånet. Du bör titta på ränta, återbetalningstider, avgifter och andra villkor för att hitta det bästa lånealternativet för ditt företag. Om ditt företag behöver pengar för att utvecklas ytterligare, och har värdefulla tillgångar att använda som säkerhet, kan ett företagslån av det här slaget vara ett bra alternativ. Säkerheten som du använder som garant ger lägre ränta och bättre lånevillkor, vilket innebär att företagets ekonomiska situation blir bättre än vad den hade varit med lån utan säkerhet. Ett företagslån kan under rätt förutsättningar vara en god investering.